MY SŁOWIANIE – WIERZENIA

tagen3

Wierzenia i bóstwa Słowian. Bóstwa jako personifikacja przyrody i natury. Jaką rolę u Słowian pełnili kapłani, co było przyczyną do wyodrębnienia grupy kapłanów – pośredników między bóstwami a ludem, co z wierzeniami i starą wiarą stało się po przyjściu do cywilizacji Słowian chrześcijaństwa, jakie obrzędy zostały zasymilowane do nowej wiary – o tych bardzo ciekawych aspektach cywilizacji Słowian opowie Czesław Białczyński, pisarz i scenarzysta, autor mitologii Słowian: Księga Tura i Księga Ruty, jeden z redaktorów kwartalnika Słowiańskie Słowo “Słowianić”.

Wywiad z Czesławem Białczyńskim


Tradycja

a9ce5203f33183f152827f8db0412f58_original


De non existentia mori!

gorazd

Zapomnij o śmierci – zapomnij o niej
„Memento mori” to wcale nie koniec!

„Memento mori”? Dla klechy – żebraka!
Nie dla Lechity, nie dla Polaka!

Zapomnij o śmierci, pamiętaj o czynie
Tak nieśmiertelnym zostaniesz – nie zginiesz!

Zapomnij o śmierci, pamiętaj o życiu
O życiu wciąż płodnym a nie czerstwym gniciu!

Zapomnij o śmierci, bądź nieśmiertelnym
Światłym człowiekiem, prawym i dzielnym!

Bogoczłowieczy stan uniesienia
Śmierć w życie pamięci Twych czynów przemienia!

Przetwarza w podaniach w mity, legendy…
Zapomnij o śmierci, bądź nieśmiertelny!

„Pamiętaj o życiu!”, bezkresnym, niezmiernym…
Temu to hasłu bądź zawsze wierny!!!

Gorazd Bróg Bogdanowic
Lipiec 1995 a.y.p.s.
www.zadruga.pl